quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Live มหกรรมกัญชา กัญชงไทย ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ ณ จังหวัดสุรินทร์
Live มหกรรม"กัญชา กัญชงไทย ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ
ณ จังหวัดสุรินทร์
https://www.facebook.com/prsurin2/videos/635959554363443/


จากหน่วยงาน : เปิดดู 744 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 04 มีนาคม 2565
x