quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Live พิธีลงนาม MOU ไทย - นานาชาติ เรื่องการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มีท่านอนุทิน รองนายกฯ รมว.สธ เป็นประธาน วันที่ 10 พ.ย.64
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรณสุข
เป็นประธานพิธีลงนาม MOU ไทย - นานาชาติ "การนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์"
ณ โรงแรมพูลแมน รางน้ำ วันที่ 10 พ.ย.64
https://www.facebook.com/cheerbjt/videos/577990769980889/จากหน่วยงาน : เปิดดู 120 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 10 พฤศจิกายน 2564
x