quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Live ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ปลดล็อก กัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2565
Live ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ปลดล็อก กัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้
ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ อาคารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

https://www.facebook.com/sisaketpublichealth/videos/699708204490452
https://www.facebook.com/sisaketpublichealth/videos/3187849821476229
https://www.facebook.com/Ganja.Tv.Tidpae/videos/372080691483362

จากหน่วยงาน : เปิดดู 710 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 08 เมษายน 2565
x