quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
EP.26 กัญชงพืชเศรษฐกิจไทย(FDA Podcast : อย. กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ )
EP.26 กัญชงพืชเศรษฐกิจไทย(FDA Podcast : อย. กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ )
จากกระแสข่าวเกี่ยวกับกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถนำไปแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ แล้วกัญชงจะสามารถเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ใดได้บ้าง มาติดตามไปกับ FDA PODCAST" รายการ อย. กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ `ตอน กัญชงพืชเศรษฐกิจไทย
เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ “กัญชง” ว่ากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจจริงหรือไม่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมใดได้บ้าง รวมถึงสามารถใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สุขภาพใดได้บ้าง ตามไปฟังกันเลยค่ะ

สามารถติดตามรับฟังผ่านทางช่องทางนี้ >> https://youtu.be/8b2mnBaHhdY
ติดตาม ‘FDA Podcast’ โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ที่ >>  https://bit.ly/2V7nA4rจากหน่วยงาน : เปิดดู 134 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 03 พฤศจิกายน 2564
x