quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สถาบันกัญชาทางการแพทย์ เชิญผู้สนใจรับฟังรายการ Cannabis to Know หัวข้อ "ทิศทางนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์"
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันกัญชาทางการแพทย์ โทร. 0 2590 1501 หรือ Facebook Fanpage : สถาบันกัญชาทางการแพทย์
จากหน่วยงาน : เปิดดู 360 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 03 พฤษภาคม 2564
x