quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
11 ธ.ค.64 สสน.ส่งข่าว “อนุทิน” Kick off กัญชาริมฝั่งโขง จ.นครพนม กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชน
11 ธ.ค.64 สสน.ส่งข่าว “อนุทิน” Kick off กัญชาริมฝั่งโขง จ.นครพนม กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชน
จากหน่วยงาน : เปิดดู 83 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 14 ธันวาคม 2564
x