quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
‘นครพนม’ เตรียมความพร้อม จัดงาน ‘Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง’ 11 ธ.ค.นี้
‘นครพนม’ เตรียมความพร้อม
จัดงาน ‘Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง’ 11 ธ.ค.นี้
        ในส่วนของกิจกรรม “Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง” วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า 12 อำเภอ บริเวณถนนสวรรค์ชายโขง จะมีการออกบูธนิทรรศการให้ความรู้การเตรียมการปลูก การแปรรูป การเก็บเกี่ยว การขออนุญาต T2C Shop เขตสุขภาพที่ 8 (ทั้ง 7 จังหวัด) สภาอุตสาหกรรม หอการค้า ตลาดนัดกัญชาชุมชนบ้านเหล่า อ.ศรีสงคราม บูธของหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม กรมการแพทย์แผนไทยฯ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร บูธเพื่อสุขภาพ คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกกัญชาทางการแพทย์และนวัตกรรม นวด สปาเกลือ วิสาหกิจชุมชน อ.ธาตุพนม บูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กัญชา ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน อ.ธาตุพนม นวด สปาเกลือ ตลาดนัดกัญชา ศูนย์เรียนรู้กัญชาแบบครบวงจร อ.ศรีสงคราม บูธคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เครือข่ายหมอพื้นบ้าน ตำรับกัญชา (พ่อหมอสอย พ่อหมอวิเนื่อง และพ่อหมอไฮ) การอบรมหลัสูตรกัญชาไทย Thai Stick ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านต้าย อ.โพนสวรรค์ และบูธสาธิตการปลูกกัญชาครัวเรือน 6 ต้น รวมทั้งการตัดริบบิ้นปล่อยรถตู้ รถทัวร์ เส้นทางการท่องเที่ยวกัญชานครพนม พิธีลงนามความร่วมมือการท่องเที่ยวกัญชาและสมุนไพร เขตสุขภาพที่ 8 กับเครือข่าย พิธีมอบใบประกาศอบรมหลักสูตรกัญชาสำหรับมัคคุเทศก์
         ทั้งนี้ การจัดงาน Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง จะดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดให้จุดคัดกรอง เข้า-ออก ทางเดียว มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายผู้จัด และผู้เข้าร่วมงานก่อนเข้างาน จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล 70% สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการตามจุดเสี่ยง หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมอย่างเพียงพอ และการจัดทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลร่วมกิจกรรม เช่น บริเวณที่ลงทะเบียน บริเวณที่รอคิวถ่ายภาพ บริเวณชมนิทรรศการ รวมทั้งการจัดให้มีการลงทะเบียนจัดเก็บเป็นระยะเวลา 60 วัน และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ในการลงทะเบียน ลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันในการรับประทานอาหาร โดยจัดอาหารว่างแบบกล่องและจัดอาหารชุดเดี่ยว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก >> เขตสุขภาพที่ 8


จากหน่วยงาน : เปิดดู 224 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 30 พฤศจิกายน 2564
x