quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
โครงการผลิตกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกพืชสมุนไพรทางเลือกและการแปรรูป อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดสวนกัญชาแห่งแรกและการปลูกกัญชาต้นแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู โครงการผลิตกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกพืชสมุนไพรทางเลือกและการแปรรูป อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดสวนกัญชาแห่งแรกและการปลูกกัญชาต้นแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู ตามโครงการผลิตกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรทางเลือกและการแปรรูป จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านทุ่งโปร่ง ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ดำเนินการตามโครงการผลิตกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชนในระยะที่ 2 โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ใบอนุญาตเลขที่ 204/2564 ซึ่งเป็นสวนกัญชาแห่งแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู และได้กำหนดปลูกต้นกัญชาต้นแรก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างแรงงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพ ต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากกัญชา รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู โดยจะนำกัญชามาเป็นสมุนไพรทางเลือกอีกชนิดหนึ่งในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในการนี้ ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและผู้ร่วมงาน ได้ปลูกต้นกัญชาร่วมกันภายใต้โครงการผลิตกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก > มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังนั่ง


จากหน่วยงาน : เปิดดู 1,686 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 17 กุมภาพันธ์ 2565
x