quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
โครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ แห่งที่ 2 ของสระบุรี
โครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ แห่งที่ 2 ของสระบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความ
จากหน่วยงาน : เปิดดู 111 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤศจิกายน 2564
x