quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา - กัญชง
เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา - กัญชง
โคราช - บุรีรัมย์ - ขอนแก่น - สกลนคร - อุดาธานี
(ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน - 23 กันยายน 2564)


จากหน่วยงาน : เปิดดู 235 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 15 กันยายน 2564
x