quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
เชิญชวนเข้าร่วมงาน "มหกรรมกัญชา กัญชง 360 ํ เพื่อประชาชน" วันที่ 5-7 มีนาคม 2564

สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมงาน "มหกรรมกัญชา กัญชง 360 ํ เพื่อประชาชน"  
ในวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2564 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ งานนี้ ฟรี!!! ตลอดงาน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ >>> Register Here

จากหน่วยงาน : เปิดดู 2,917 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 20 กุมภาพันธ์ 2564
x