quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
เจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
       วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการชม ชิม ช็อป T2C Shop อาคารกัญญามาศ (อาคารแพทย์แผนไทย) จากนั้นเยี่ยมชมการดำเนินงานในคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย สาขาเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยมี พทป.ศราวุฒิ อิสโร หัวหน้าหน่วยบริการประจำโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้นำเสนอ “สรุปผลการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์” ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
จากหน่วยงาน : เปิดดู 85 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 08 ธันวาคม 2564
x