quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
เก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้กัญชาไทยทางการแพทย์ในมิติทางวัฒนธรรม สำหรับจัดทำข้อเสนอกัญชาไทยให้เป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยและมวลมนุษยชาติ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต นำทีมเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้กัญชาไทยทางการแพทย์ในมิติทางวัฒนธรรม สำหรับจัดทำข้อเสนอกัญชาไทยให้เป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยและมวลมนุษยชาติ ในโครงการขับเคลื่อนกัญชา กัญชง กระท่อมทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ จังหวัดตาก จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากแม่หม่อ แซ่ว่าง ผู้นำกลุ่มทอผ้าใยกัญชงบ้านใหม่ยอดคีรี อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ให้ข้อมูลเรื่องสายพันธุ์กัญชงพื้นเมือง สายพันธุ์จากโครงการหลวง ตลอดจนวิธีการปลูก การดูแล การคัดเลือกเก็บเปลือกต้นมาทำเส้นใยกัญชง เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป จัดโดย กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย


จากหน่วยงาน : เปิดดู 112 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤศจิกายน 2564
x