quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
อย.การันตีของดีบุรีรัมย์ หนุนพัฒนาลูกชิ้นยืนกินผสมกัญชา รับเปิดประเทศ
อย.การันตีของดีบุรีรัมย์ หนุนพัฒนาลูกชิ้นยืนกินผสมกัญชา รับเปิดประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง >> https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3049182 
และ https://www.facebook.com/100044308452347/posts/452939312859680/?d=n

จากหน่วยงาน : เปิดดู 151 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 23 พฤศจิกายน 2564
x