quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี งานมหกรรมบูรณาการภาคีเครือข่ายกัญชา กันชง ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
งานมหกรรมบูรณาการภาคีเครือข่ายกัญชา กันชง
ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จากหน่วยงาน : เปิดดู 75 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 09 ธันวาคม 2564
x