quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สสจ.บุรีรัมย์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การยื่นขออนุญาตจำหน่ายและรายงานกัญชากัญชงตามกฎหมายใหม่
สสจ.บุรีรัมย์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์
การยื่นขออนุญาตจำหน่ายและรายงานกัญชากัญชงตามกฎหมายใหม่

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

จากหน่วยงาน : เปิดดู 118 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 24 ธันวาคม 2564
x