quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สสจ. บุรีรัมย์ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ยกระดับระบบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 น.
สสจ. บุรีรัมย์ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ยกระดับระบบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมโมเดนา อ. เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
อ่านข่าวเพิ่มเติม >>  http://www.theisaranews.com/?p=14885


จากหน่วยงาน : เปิดดู 94 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 10 พฤศจิกายน 2564
x