quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สถาบันวิจัยและพัฒนากัญชง กัญชา และสมุนไพร มทร.อีสาน ศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นด้านการศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม
        13 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนากัญชง กัญชา และสมุนไพร มทร.อีสาน นำโดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ,ผศ.ดร.น.สพ.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร , ดร.โสภิดา สัมปัตติกร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชากัญชงและสมุนไพร มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.อีสาน ต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นด้านการศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ในการนี้ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และสมุนไพร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสมุนไพร GMP และลงพื้นที่ไปยังแปลงกัญชาเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการปลูกและการเก็บเกี่ยวกัญชาในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยมี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ณ มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

อ่านข่าวเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/richi.sakon/photos/a.389610596194615/389699316185743/

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน
จากหน่วยงาน : เปิดดู 104 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 25 พฤศจิกายน 2564
x