quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สถาบันกัญชาทางการแพทย์จับมือเขตสุขภาพที่ 9 วางแผนเพิ่มการเข้าถึงยากัญชาในผู้ป่วยระยะประคับประคอง
สถาบันกัญชาทางการแพทย์จับมือเขตสุขภาพที่ 9 วางแผนเพิ่มการเข้าถึงยากัญชาในผู้ป่วยระยะประคับประคอง


จากหน่วยงาน : เปิดดู 124 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 29 ตุลาคม 2564
x