quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ศึกษางานวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ หรือต้นกัญชง ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร และบุคลากรกรม ร่วมศึกษางานวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ หรือต้นกัญชง ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

     จากนั้น นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรือนปลูกกัญชาทางการแพทย์ในระบบอุตสาหกรรมอินทรีย์ จำนวน 24,000 ต้น โดยมีผู้บริหารและบุคลากรกรมเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง >> https://www.facebook.com/175702865780858/posts/6903684942982583/?d=n

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ดอกไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง


จากหน่วยงาน : เปิดดู 116 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 29 พฤศจิกายน 2564
x