quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
วิสาหกิจชุมชนแพร่ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการปลูกกัญชาเพชรลานนา
วิสาหกิจชุมชนแพร่ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการปลูกกัญชาเพชรลานนา

นายประพัฒน์ ปัญญา​ชาติ​รักษ์​ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง พร้อมนางณิชรัศม์ แลวงค์นิล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับวิสาหกิจชุมชนผ่าด่าน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในการเยี่ยมชมแปลงผลิต (ปลูก)​ กัญชาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ทั้งนี้ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดพืชกัญชา เพื่อวิสาหกิจชุมชนผ่าด่าน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จะนำแนวคิดและรูปแบบฟาร์มต้นแบบของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนาไปปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดแพร่ต่อไป
ณ แปลงปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์​เพชร​ลาน​นา​ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

 
 
 
 
 
 
จากหน่วยงาน : เปิดดู 126 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 22 พฤศจิกายน 2564
x