quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
วิสาหกิจชุมชนฯ บ้านทุ่งแพม หนุนนโยบาย อนุทิน ปลดล็อก กัญชา ถูกกฎหมาย 100% ราก ล้ำต้น ใบ ช่อ ทุกส่วน ประชาชนปลูกได้ทั่วถึง
วิสาหกิจชุมชนฯ บ้านทุ่งแพม หนุนนโยบาย "อนุทิน" ปลดล็อก กัญชา ถูกกฎหมาย 100% ราก ล้ำต้น ใบ ช่อ ทุกส่วน ประชาชนปลูกได้ทั่วถึง
.
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก, เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า นโยบายของท่านอนุทินฯ ออกมาก็ถือว่าดีทำให้ถึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็ว ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ต้องขอบคุณท่านที่เปิดนโยบายนี้ ขึ้นมา ก่อนหน้าที่พรรคภูมิใจไทยเข้ามาเป็นรัฐบาล เรื่องของกัญชาเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย เข้าไปแตะต้องได้ยาก ถ้ามีปลดล็อกในทุกส่วน ทั้งราก ลำต้น ใบ ช่อดอก ได้ จะดีมากเปิดช่องทางด้านเศรษฐกิจ ให้ช่อดอกสามารถนำมาเป็นส่วนผสม นำช่อดอกมาขาย ทางด้านการขอปลูกง่าย และสะดวกขึ้น
.
ขณะนี้สามารถยื่นได้ที่ทางจังหวัด โดยจะมีทางกรรมการคอยตรวจและให้การอนุญาต แต่ทั้งนี้หากเป็นไปได้ อยากให้ ไม่ต้องมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนสามารถที่จะขออนุญาตปลูกได้เลย รวมถึงทางด้านการปลูก อยากให้มีการจัดมาตรฐานทางด้านการปลูกให้มีคุณภาพเท่ากัน และแต่ละจังหวัด จะต้องคอยให้บริการผู้ประกอบการที่จะไปยื่นขออนุญาต ว่า มีขั้นตอน และจะต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และจะมีการปลูกได้อย่างไร การดูแลต่าง ไม่ให้สารเคมีตกค้าง
.
นอกจากนี้ ทางด้านหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลเรื่องกัญชา อยากให้มีความชัดเจนว่าจะเป็นหน่วยงานใด แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายกัญชาอนาคตอันใกล้ จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ตัวใหม่ของประเทศไทย ทั้งในเรื่องท่องเที่ยวนำไปสู่เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและเกษตรกรได้เป็นอย่างดีจากหน่วยงาน : เปิดดู 171 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 15 ธันวาคม 2564
x