quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร บันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับวิสาหกิจชุมชนทวารวดี
     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ,ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร มทร.อีสาน ร่วมพิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับวิสาหกิจชุมชนทวารวดี โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน และ นายสหัส เพชรสุวรรณ ประธานวิสาหกิจชุมชนทวารวดี เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง อาคารสำนักงานคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยการบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาวิจัยนวัตกรรมการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นถิ่น รวมไปถึงกัญชง กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุข และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่นที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/107187877770223/posts/391395569349451/?d=n

จากหน่วยงาน : เปิดดู 143 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 17 พฤศจิกายน 2564
x