quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและถอดองค์ความรู้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ในวิถีชุมชน
       วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผู้แทนสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย และผู้แทนกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลและถอดองค์ความรู้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ในวิถีชุมชน จังหวัดนครพนม โดยมีหมอพื้นบ้านและปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับกัญชาด้ายแดง การปลูกกัญชาบ้านต้าย ตำรับยากัญชาและการใช้เป็นพืชสมุนไพรในการปรุงอาหาร และนายประหยัด รูปคม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและคณะ ให้การต้อนรับ ณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้าย อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ขอบคุณข้อมูล > Facebook page : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 15 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "D ดาย"อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ กลางแจ้ง

จากหน่วยงาน : เปิดดู 76 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 20 ธันวาคม 2564
x