quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
รู้ทัน กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตอน ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบจากส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5
รู้ทัน กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
ตอน ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบจากส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5
https://ockt.dtam.moph.go.th/.../ganja/Ganja_ep3/index.html

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า

จากหน่วยงาน : เปิดดู 228 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 15 ธันวาคม 2564
x