quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ประเด็น งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 โดย นพ.ธิติ แสวงธรรม
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ
ประเด็น งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18
โดย นพ.ธิติ แสวงธรรม
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
https://fb.watch/9-CUfWl4ud/

จากหน่วยงาน : เปิดดู 135 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 20 ธันวาคม 2564
x