quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
รายการ Healthy Day รันเวย์สุขภาพ ประเด็น กัญชารักษาอะไรได้บ้าง
รายการ Healthy Day รันเวย์สุขภาพ
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.05 - 14.30 น.
ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
ประเด็น กัญชารักษาอะไรได้บ้าง
โดย นายแพทย์จักราวุธ เผือกคง
ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
https://fb.watch/aasuwBnug7/


จากหน่วยงาน : เปิดดู 76 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 04 มกราคม 2565
x