quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ระบบสารสนเทศและสถานการณ์ กัญชา กัญชง ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2564 โดย กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ระบบสารสนเทศและสถานการณ์ กัญชา กัญชง
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2564
โดย กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


ขอขอบคุณข้อมูลจาก >>กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ท่านสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ ได้ที่Facebook page สถาบันกัญชาทางการแพทย์>> https://www.facebook.com/106094868007799/posts/282849006999050/?d=n


จากหน่วยงาน : เปิดดู 1,415 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 28 กันยายน 2564
x