quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมการประชุมเสวนา พืชกระท่อม สมุนไพรไทยและการใช้ประโยชน์
      วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมการประชุมเสวนา พืชกระท่อม สมุนไพรไทยและการใช้ประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประธานคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ร่วมการประชุมเสวนาในครั้งนี้ โดยมี นายศุภวัฒน์ กล่อมวิเศษ ปราชญ์ชาวบ้าน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี, นายวีระพล ใจจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ป.ป.ส. และ รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรร่วมเสวนา และดำเนินการเสวนา โดย อาจารย์อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์ ผู้ช่วยคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยการเสวนาในครั้งนี้มัวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของ พืชกระท่อมสมุนไพรไทย และการใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนพืชกระท่อมในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยการเสวนาในครั้งนี้เป็นการเสวนาในรูปแบบ On-Site และเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังผ่านทางออนไลน์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/richi.sakon/photos/pcb.391999879289020/391998719289136/

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, หน้าจอ และ ข้อความ

 
จากหน่วยงาน : เปิดดู 120 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 25 พฤศจิกายน 2564
x