quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 
กัญชานำไทย สมุนไพรสร้างชาติ
วันที่ 22 ถึง 26 ธันวาคม 2564 
ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ


จากหน่วยงาน : เปิดดู 263 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 22 ตุลาคม 2564
x