quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
มทร.อีสาน พัฒนาต่อยอดการปลูกกัญชาแบบครบวงจรเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและเกษตรกร
มทร.อีสาน พัฒนาต่อยอดการปลูกกัญชาแบบครบวงจรเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและเกษตรกร
รับชมเพิ่มเติม >> https://web.facebook.com/richi.sakon/videos/295192255766498


จากหน่วยงาน : เปิดดู 32 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 13 มกราคม 2565
x