quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
มทร.อีสาน ดันกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ เปิดตัวศูนย์เรียนรู้พืชกระท่อม แห่งแรกของอีสาน
มทร.อีสาน ดันกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่
เปิดตัวศูนย์เรียนรู้พืชกระท่อม แห่งแรกของอีสาน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก >> มทร.อีสาน
ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง >> https://rmuti.ac.th/main/news221164-3/...

จากหน่วยงาน : เปิดดู 112 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 23 พฤศจิกายน 2564
x