quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ประชุมหารือหลักเกณฑ์เข้าเที่ยวชมแหล่งปลูกกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8
วันจันทร์ที่13กย2564 เวลา 9:30น
ประชุมหารือหลักเกณฑ์เข้าเที่ยวชมแหล่งปลูกกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่8 และเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ร้าน T2C shop โดยมี นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานการประชุม
ผ่านระบบ zoom ร่วมกับผู้บริหาร สสจ. ทั้ง 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8
จากหน่วยงาน : เปิดดู 184 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 14 กันยายน 2564
x