quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ประกาศสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 2/2564
ประกาศสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 2/2564
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2564
- สมัครได้ที่ http://e-learning-dmta.dms.go.th/


จากหน่วยงาน : เปิดดู 225 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 10 พฤศจิกายน 2564
x