quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
บุรีรัมย์ ขวัญใจสายเขียว! สสจ.บุรีรัมย์ ผุดโปรเจคต์ ดันลูกชิ้นยืนกินผสมกัญชา รับเปิดเมือง
บุรีรัมย์ ขวัญใจสายเขียว! สสจ.บุรีรัมย์ ผุดโปรเจคต์ ดันลูกชิ้นยืนกินผสมกัญชา รับเปิดเมือง 
อ่านข่าวเพิ่มเติม >> https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6714295


จากหน่วยงาน : เปิดดู 129 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 10 พฤศจิกายน 2564
x