quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
บัตรทอง เพิ่มสิทธิประโยชน์ ยาแผนไทยผสมกัญชา 3 รายการ
บัตรทอง เพิ่มสิทธิประโยชน์ ยาแผนไทยผสมกัญชา 3 รายการ

     นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบการจ่ายชดเชยค่าบริการเพิ่มเติมปี 2565 ในรายการยาแผนไทยที่มีส่วนผสมกัญชาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย
ยาแก้ลมแก้เส้น ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร
ยาศุขไสยาศน์ แก้ลมเปลี่ยวดำ เป็นยาเสริมในการฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต
ยาทำลายพระสุเมรุ แก้ลมในเส้น บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ที่มีอาการมือเท้าชา

    ทั้งนี้ ตามที่อนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้พิจารณายาที่มีส่วนผสมของกัญชา 3 รายการ ได้แก่ ยาแก้ลมแก้เส้น ยาศุขไสยาศน์ และยาทำลายพระสุเมรุ บรรจุเพิ่มเติมในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และ 4 มิถุนายน 2564 แต่เมื่อเดือน มีนาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุขได้ทำหนังสือแจ้งมายัง สปสช. เสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข โดยให้ครอบคลุมการเบิกจ่ายยาที่มีส่วนผสมกัญชา 3 รายการดังกล่าวนี้

    นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า ต่อมา สปสช. จึงได้มีการหารือกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ครอบคลุม เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่มีส่วนผสมของกัญชา 3 รายการดังกล่าว และเป็นไปตามมติคณะกรรมการ 7x7 โดยกำหนดเป็นการเบิกจ่ายตามผลงานรายบริการ (Fee schedule) ภายใต้บริการการแพทย์แผนไทย คาดว่าจะใช้เงินเพิ่มเติม 3,706,346 บาท ซึ่งยังอยู่ในวงเงินที่ตั้งไว้ และได้นำเข้าสู่บอร์ด สปสช. พิจารณาเห็นชอบแล้วในวันนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มการเข้าถึงยากัญชาตามนโยบายของรัฐบาล

    การบรรจุยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชานี้ เป็นการเพิ่มเติมจากที่ สปสช. ได้มีการบรรจุน้ำมันกัญชาและสารสกัดกัญชาเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ไมเกรน พาร์กินสัน และผู้ป่วยลมชัก เป็นสิทธิประโยชน์ก่อนหน้านี้เป็นการขยายการดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยบัตรทองเข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นการพัฒนาเพื่อความครอบคลุมยารักษาโรคที่จำเป็นในการดูแลประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง นพ.จเด็จ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม > https://www.pptvhd36.com/health/news/733

จากหน่วยงาน : เปิดดู 994 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 11 พฤษภาคม 2565
x