quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร โดยมีรายการยาจากสมุนไพร (กัญชา) จำนวน 7 ชนิด  
   
จากหน่วยงาน : เปิดดู 934 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 20 เมษายน 2564
x