quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
นครพนม’ เตรียมความพร้อม จัดงาน ‘Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง 11 ธ.ค.นี้
นครพนม’ เตรียมความพร้อม
จัดงาน ‘Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง 11 ธ.ค.นี้

ข่าวรอบรั้วภูมิภาค
สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข >> https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/167541/

Facebook: งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม >> https://www.facebook.com/1971748386414068/posts/3009784519277111/?sfnsn=mo
Facebook: PR MOPH news >> https://www.facebook.com/1777029005654627/posts/4733883483302483/?sfnsn=mo
Facebook: R8WAY_Communication >> https://www.facebook.com/groups/476679682438212/permalink/4216871155085694/?sfnsn=mo&ref=share
Facebook: โอเค-นครฯ >> https://www.facebook.com/101440855486492/posts/199921758971734/?sfnsn=mo

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ


จากหน่วยงาน : เปิดดู 107 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 29 พฤศจิกายน 2564
x