quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ธุรกิจ กัญชง-กัญชา มาแรงในปี 65 ร่วมพูดคุยกับ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข
ธุรกิจ กัญชง-กัญชา มาแรงในปี 65
ร่วมพูดคุยกับ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข
รับชมเพิ่มเติม > https://www.youtube.com/watch?v=vXsjzYjFU1U&t=15s 
https://www.bangkokbiznews.com/business/980222จากหน่วยงาน : เปิดดู 99 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 04 มกราคม 2565
x