quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ที่ปรึกษารมว.อุตฯ หนุนเส้นใยกัญชงสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
ที่ปรึกษารมว.อุตฯ หนุนเส้นใยกัญชงสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์...
ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง >> https://www.dailynews.co.th/news/507777/?fbclid=IwAR3Q19ovp4eTWsaInOVSq-V87q0oGQMH1RJs8iElJraJCqYCs2U2E-LG4ns


จากหน่วยงาน : เปิดดู 99 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 26 พฤศจิกายน 2564
x