quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ทำทุกทาง ! “ภูมิใจไทย” ดัน นโยบายกัญชา สมฉายา “พรรคปฏิบัติการ” | Manager Online | LINE TODAY
ทำทุกทาง ! “ภูมิใจไทย” ดัน นโยบายกัญชา สมฉายา “พรรคปฏิบัติการ” | Manager Online | LINE TODAY
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ > https://liff.line.me/1454988218.../v2/article/GggwQx6...


จากหน่วยงาน : เปิดดู 173 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 10 พฤศจิกายน 2564
x