quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์และเกียรติบัตรแปลงสาธิตปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์ รุ่นแรก มุ่งพัฒนาสู่ Hemp Hub ต้นแบบของประเทศ
       จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์และเกียรติบัตรแปลงสาธิตปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์ รุ่นแรก มุ่งพัฒนาสู่ Hemp Hub ต้นแบบของประเทศ

        วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมดอกพะยอม ศาลากลางชั้น ๒ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวักาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์กัญชงต่างประเทศ และเกียรติบัตรแปลงสาธิตปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์รุ่นแรก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายวิฑูรเนติวิวัฒน์ อนุกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขปัญหาการใช้กัญชาและกัญชงอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร และประธานบริษัท วีโพรดิวส์ จำกัด ผู้รับใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เป็นผู้มอบเมล็ดกัญชงสายพันธุ์ Auto Tune จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๘,๘๐๐ เมล็ด แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งมอบให้กับ วิสาหกิจชุมชน แปลงสาธิตต้นแบบปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์ จำนวน ๑๑ กลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ ๘ อำเภอ เพื่อนำไปปลูกในแปลงฯที่ได้รับอนุญาตแล้ว ตามนโยบายส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ
มุ่งพัฒนาให้กาฬสินธุ์บรรลุเป้าหมาย เป็นศูนย์กลางการผลิตกัญชงเชิงพาณิชย์ของประเทศ หรือ Hemp Hub ภายในปี ๒๕๖๗
        ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า กัญชง หรือ Hemp ถือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์จากทุกส่วนได้ ทั้งเปลือก แกนลำต้น เส้นใย ปัจจุบันนิยมปลูกเพื่อนำเมล็ดไปรับประทานเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เรียกว่า Super food ทดแทนผลผลิตที่ทำจากถั่วเหลือง หรือสกัดเอาน้ำมันจากช่อดอกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ทางการแพทย์ เวชสำอาง และสุขภาพอนามัยของมนุษย์จากสารประกอบ CBD ด้วยคุณประโยชน์ที่หลากหลายของกัญชงดังกล่าวนี้ จึงนำไปสู่แนวทางการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยความหวังที่ว่า เกษตรกรชาวกาฬสินธุ์จะเป็นกองหน้า เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการบุกเบิกฟันฝ่ากัญชงพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศ ทั้งยังเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ หรือเรียกง่ายๆว่าเป็น Smart Kalasin Farmer มุ่งเป้าให้กาฬสินธุ์เป็น Hemp Hub ภายในปี ๒๕๖๗ นี้ โดยมีเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ๑๑ กลุ่มแรก ที่ได้รับเมล็ดพันธุ์กัญชงสายพันธุ์ Auto Tune จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำไปปลูกในแปลงสาธิตต้นแบบ ๑๑ แปลงแรก ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในพื้นที่ ๘ อำเภอ ได้แก่ สหัสขันธ์ ยางตลาด เมือง กุฉินารายณ์ สามชัย หนองกุงศรี นามน และดอนจาน เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวกัญชงเชิงพาณิชย์ของจังหวัดต่อไป โดยเฉพาะในปี ๒๕๖๕ สภาเกษตรกรฯ จะพัฒนาระบบรับรอง GAP กัญชงเป็นจังหวัดแรกของประเทศ และพัฒนาวิสาหกิจที่มีความพร้อมเป็นศูนย์ตากบ่มผลผลิตกัญชงคุณภาพ ให้กับสมาชิกอีกด้วย
        นอกจากนี้ นายวิฑูร เนติวิวัฒน์ ยังได้แนะนำหลักการทำเกษตรยุคใหม่ ๓ ประการ คือ ต้องลดต้นทุนการผลิต ทำน้อยได้ปริมาณมาก และผลผลิตมีคุณภาพ และนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวชื่นชมเกษตรกรทั้ง ๑๑ กลุ่มแรก ว่า เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเกษตรยุคใหม่ให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้ประสบผลสำเร็จในการปลูกกัญชงครั้งนี้ และจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้ติดตามประเมินผลแปลงสาธิตต้นแบบการปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างต่อเนื่องต่อไป
สอบถามรายละเอียดและสมัครร่วมโครงการปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์ด้วยกลไกตลาดนำผลิต ๑ ตำบล ๑ วิสาหกิจชุมชน ปลูกกัญชง ๑ ไร่ ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. ๐๔๓-๘๑๖๗๕๙ ในวันเวลาราชการ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน

จากหน่วยงาน : เปิดดู 94 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 07 มกราคม 2565
x