quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก3 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทนและสมุนไพร
คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก3
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทนและสมุนไพร
โดย ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
กลุ่งงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
จัดทำครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลดคู่มือ >> คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน.pdf
จากหน่วยงาน : เปิดดู 264 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 01 กันยายน 2564
x