quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตำรับเมตตาโอสถ เปิดให้บริการตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตำรับเมตตาโอสถ เปิดให้บริการตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
จากหน่วยงาน : เปิดดู 248 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 08 ธันวาคม 2564
x