quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
คณะเลขานุการคณะทำงานพัฒนาสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะเรื่องกัญชา

คณะเลขานุการคณะทำงานพัฒนาสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะเรื่องกัญชาสู่ประชาชนและจัดทำเว็บไซต์กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม Cannabis to Know ผ่านช่องทาง Facebook live EP-9 ในหัวข้อ “กัญชากับการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย”

 

นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย กล่าวว่า การเกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ มีอยู่ 3 ปัจจัย 1. ด้านพันธุกรรม 2. ด้านพฤติกรรม 3. ด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ สำหรับประเด็นการใช้สารสกัดกัญชาหรือการดำเนินการทางการแพทย์ในระบบสาธารณสุข “กัญชากับโรคมะเร็ง” มี 2 ประเด็น คือ 1. สัดส่วนบุคคลที่ได้ประโยชน์จากการใช้สารสกัดจากกัญชา 2. ความต้องการของประชาชนที่ต้องการนำมาใช้รักษาโรคมะเร็ง โดยมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้เพื่อให้ความทุกทรมานลดน้อยลง

การนำสารสกัดจากกัญชา มาใช้ประโยชน์ “กัญชากับโรคมะเร็ง” ดังนี้

  1. รับสารสกัดกัญชาเข้าไปเพื่อจัดการกับโรคมะเร็ง ระหว่างการศึกษาวิจัย
  2. ผลของสารสกัดกัญชาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ลดผลข้างเคียงจากการรักษาโดยตรง หรือ ลดผลข้างเคียงจากการทำให้เกิดอาการ เช่น ภาวะนอนไม่หลับจากการปวด หากได้รับสารสกัดกัญชาเข้าไป จะทำให้ลดอาการปวดและทำให้ง่วงนอน หรือกระตุ้นการอยากอาหาร ลดผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด เป็นต้น

โดยผลข้างเคียงจะต้องอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์ เพราะผลข้างเคียงแต่ละรูปแบบจะเกิดขึ้นแตกต่างกัน

       

ผลการวิจัยโดยการใช้สารสกัดกัญชารักษามะเร็งในสัตว์ทดลอง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  1. โรคมะเร็งที่พบบ่อย มี 7 ชนิด ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
  2. โรคมะเร็งที่พบไม่บ่อย มี 3 ชนิด ได้แก่ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับอ่อน มะเร็งรังไข่

ทำให้ทราบถึงปริมาณยาที่ใช้, ใช้ยากัญชากับมะเร็งชนิดไหน เป็นต้น โดยการนำสารสกัดกัญชาเข้าไปเพื่อยับยั้งเซลล์มะเร็ง ต้องอาศัยระยะเวลา และปริมาณการใช้ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยโครงการวิจัยที่จะทำการทดลองในมนุษย์ มีแผนการดำเนินงานเริ่มทดลองภายในปี 2565

     

ข้อบ่งชี้

ข้อบ่งชี้ที่ได้ประโยชน์สูงสุด จากการรักษาร่วมระหว่างการใช้ยาแผนปัจจุบันและยาจากสารสกัดกัญชา มีผลดีมากกว่าผลเสียขึ้นอยู่กับการเลือก ใช้ที่ถูกต้อง แบ่งออกเป็น 2 ข้อ ดังนี้ 1.คนไข้ที่อยู่ในภาวะของการรักษาประคับประคอง 2.การรักษาร่วม คือคนไข้ที่ได้รับการรักษาแบบเคมีบำบัด เช่น มีอาการคลื่นไส้อาเจียน แพทย์จะสั่งยาที่มีสารสกัดจากกัญชา เพื่อมาช่วยเติมเต็มในบางกรณี เพื่อการลดคลื่นไส้อาเจียน

นายแพทย์สมชาย กล่าวต่ออีกว่า การรักษาที่บอกว่ารักษามะเร็งหายนั้น จะต้องผ่านการวิจัยถึงข้อสรุปที่ชัดเจนก่อน ปัจจุบันสารสกัดจากกัญชานั้น จะใช้ในกรณีผู้ป่วยที่รักษาแบบประคับประคอง และผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาในการรักษาโรคมะเร็งแล้ว ซึ่งจะอยู่ในโรคมะเร็งระยะท้าย

มีอาการปวดมาก กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เป็นต้น สามารถขอรับยาสารสกัดจากกัญชาได้ที่ ศูนย์มะเร็งในสังกัดกรมการแพทย์ทุกแห่ง ก่อนจบรายการท่านนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย ได้กล่าวทิ้งท้ายมอบกำลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง และทุกคนที่เผชิญปัญหาในตอนนี้ว่า “ในท่ามกลางความมืดมิด จงจุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืด”

 

ที่มา : https://kasetsanjorn.com/4988/

จากหน่วยงาน : เปิดดู 481 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 17 สิงหาคม 2564
x