quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
คณะผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมพิธีตัดช่อดอกกัญชา พันธุ์ฝอยทองภูผายล ช่อดอกกัญชง พันธุ์ชาลอตแองเจิล และ พิธีส่งมอบช่อดอกกัญชา THC 100 กิโลกรัมแห้ง
       วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะผู้บริหารกรมฯ ร่วมพิธีตัดช่อดอกกัญชา พันธุ์ฝอยทองภูผายล ช่อดอกกัญชง พันธุ์ชาลอตแองเจิล และ พิธีส่งมอบช่อดอกกัญชา THC 100 กิโลกรัมแห้ง และ ช่อดอกกัญชง CBD 10 กิโลกรัมแห้ง เพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการแปรรูปผลิตยาแผนไทย 2 ตำรับ คือ ผลิตน้ำมันตำรับเมตตาโอสถ และตำรับการุณย์โอสถ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยี การเกษตร มทส. ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการวิจัย การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ ให้การต้อนรับ ณ สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

    ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ คณะผู้บริหารกรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทส. ภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่มีความร่วมมือ เข้าตรวจเยี่ยมชมพื้นที่โรงเรือนแปลงปลูกกัญชา-กัญชง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรพื้นที่ขนาด 28 ไร่ รองรับการขยายตัวภาคีวิสาหกิจชุมชน โดยระยะแรก ได้สร้างโรงเรือนปลูกกัญชา-กัญชง ระบบมาตรฐาน จำนวน 30 โรงเรือน ซึ่งแต่ละโรงเรือนสามารถปลูกต้นกัญชา-กัญชง แบ่งเป็นกัญชา 200 ต้นต่อโรง และกัญชง 240 ต้นต่อโรง พร้อมเปิดคลังวัตถุดิบกลางเพื่อเก็บผลผลิต มีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 14 เครือข่าย ทำความร่วมมือในการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีกัญชา-กัญชง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ และในอนาคตระยะที่สอง คาดว่าจะทำการขยายโรงเรือนเป็น 100 โรง เพื่อรับรองภาคีวิสาหกิจรายย่อย ภายใต้การประสานงานความร่วมมือโดยศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม (ICC) ซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ 

    จากนั้น นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มอบใบประกาศ - ใบอนุญาต ปลูกกัญชาทางการแพทย์ตามกฏหมาย และได้หย่อนเมล็ดพันธุ์ สำหรับเพาะต้นกล้ากัญชาของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทย ทีเอ็นเอช และ วิสาหกิจชุมชน ทุ่งทะเลโคราช ที่ได้รับใบอนุญาตจาก อย. และได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนา คลินิกกัญชา กัญชง ทางการแพทย์แผนไทย สู่มิติใหม่แห่งการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างสุขภาพดี สร้างเศรษฐกิจชุมชนวิถีใหม่ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน โรงแรมเฮอร์มิเทจ จังหวัดนครราชสีมา

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://www.facebook.com/100064472958725/posts/334159022076527/?d=n

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

จากหน่วยงาน : เปิดดู 884 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 17 มีนาคม 2565
x