quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมต้อนรับสมาคมการท่องเที่ยวเส้นทางกัญชา สมุนไพร
คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมต้อนรับสมาคมการท่องเที่ยวเส้นทางกัญชา สมุนไพร
     วันที่ 22 กันยายน 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร, ผศ.ดร.ราตรี พระนคร รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, ผศ.ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว รองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, ผศ.พิเชษฐ เวชวิฐาน หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับสมาคมการท่องเที่ยวเส้นทางกัญชา สมุนไพร ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสมุนไพร ซึ่งมีกิจกรรมจัดแสดง อาทิ เยี่ยมชมแปลงสมุนไพรตำรับยาและกัญชา, ศึกษาดูงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์, ดูงานบ้านคุณสุขและเยี่ยมชม T2C Shop (ร้านค้าผลิตภัณฑ์กัญชาปลดล็อค), เข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษา วิจัยกัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมี ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธาน, นายแพทย์พูลสวัสดิ์ วงศ์วิชิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร, นายแพทย์ขชล ศรียายาง หัวหน้าศูนย์หัวใจ, นางพันธ์วิรา เวยสาร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมฟังและบรรยายในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

อ่านข่าวเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/fnrsakon/photos/pcb.1484335661929639/1484407275255811/

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
จากหน่วยงาน : เปิดดู 124 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 25 พฤศจิกายน 2564
x