quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
คณะกรรมการการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย TIHTA เข้าพบปะ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ท่านที่ปรึกษา รมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจกัญชง
วันที่ 8 ก.ย. 2564 เวลา 15.00-16.30 น.
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย TIHTA

ขอขอบพระคุณ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ท่านที่ปรึกษา รมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย TIHTA ที่เปิดโอกาสให้สมาคมเข้าพบปะเพื่อร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจกัญชงเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ทุกภาคส่วน ทั้งภาคเกษตรต้นน้ำ ภาคสกัดกลางน้ำ และส่งต่อสู่ภาคอุตสาหกรรมปลายน้ำ โดยวางแนวทางการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำไปใช้ในวงกว้างต่อไป
จากหน่วยงาน : เปิดดู 182 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 09 กันยายน 2564
x