quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการ “ ส่งเสริมสมุนไพรกัญชาแบบครบวงจร เพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนและเศรษฐกิจระดับชุมชน”
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการ
“ ส่งเสริมสมุนไพรกัญชาแบบครบวงจร เพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนและเศรษฐกิจระดับชุมชน”
(การปลูกกัญชา รพสต. ระยะที่ 2)
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข


จากหน่วยงาน : เปิดดู 149 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 28 ตุลาคม 2564
x