quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ขอเชิญร่วมงาม ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในเขตสุขภาพที่ 4
ขอเชิญร่วมงาม ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในเขตสุขภาพที่ 4
ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2565
ณ The Hall Converntion อยุธยา ซิตี้ พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
จากหน่วยงาน : เปิดดู 801 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 15 มีนาคม 2565
x